Način rezervacije apartmana, soba, vila, hotela jeste sistem bookiranja ili online rezervacija.
Sistem bookinga, prešao je i polako zaživljava i u privatnim vilama, apartmanima i sobama i kod nas. Prilagodjavanje ovom sistemu u privatnom sektoru predhodile su pripreme i adekvatno uputstvo za pridruzivanje i afirmaciju ponude, kao i odgovarajuca podrška stručnih programera i oglašivača ponude.Poseban booking domaćih sajtova omogućava jeftinije cene apartamana a novac koji vlasnici plaćaju stranim firmama,ostaje u Srbiji. Na sajtu zlatibor.org i zlatibor.net postoje sekcije bookinga koje izdavaoci koriste a podatke sa cenama i raspolozivošću redovnu ažuriraju.